05.10.2015 r. - Nasza szkoła wyróżniona w konkursie SKO

Jesteś tu: » Strona startowa » 05.10.2015 r. - Nasza szkoła wyróżniona w konkursie SKO

05.10.2015 r. - Nasza szkoła wyróżniona w konkursie SKO

Pod koniec poprzedniego roku szkolnego kolejny raz  obył się  organizowany przez PKO Bank Polski SA od niemal 50 lat konkurs pt. „Konkurs dla SKO”. PKO Bank Polski co roku nagradza kilkaset szkół, które w programie SKO wykazały się największą aktywnością i pomysłowością. Szkoły podsumowują to, co robiły w ramach SKO przez ostatnie kilka miesięcy, a efekty swojej pracy przedstawiają w pracy konkursowej – kronice elektronicznej. 

Celem konkursu jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w nich nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:


• szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,
• wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,
• zachęcenie jak największej liczby uczniów do nauki oszczędzania w ramach programu SKO,
• inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania,
• edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności PKO Banku Polskiego,
• wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością oraz PKO Bankiem Polskim, np. w aspekcie edukacyjnym poprzez udział w      prelekcjach w oddziałach Banku.


Bardzo ważne jest, by prace konkursowe pokazywały wkład danej szkoły w edukację finansową uczniów i zawierały te aspekty SKO, które są punktowane w konkursie. Opisy przedsięwzięć powinny zawierać tytuł, datę realizacji, zasięg, cel, opis działań, efekty oraz dokumentację fotograficzną.
W naszej szkole SKO od kilku lat działa bardzo prężnie i może pochwalić się wieloma sukcesami oraz akcjami promującymi ideę oszczędzania. Dlatego też została przygotowania i przesłana do konkursu kronika dokumentująca działalność w SKO naszej społeczności szkolnej.Po wpłynięciu wszystkich prac regionalne komisje ocen przeglądają prace konkursowe i wybierają laureatów etapu regionalnego oraz wskazują prace, które przechodzą do etapu krajowego. Równolegle do etapu krajowego swojego laureata wybierają również internauci. Po wakacjach komisja konkursowa ogłasza zwycięzców etapu regionalnego oraz nominowanych do etapu krajowego i głosowania internautów.
W tym roku praca przygotowana przez opiekuna SKO Panią Joannę Podulka została nagrodzona na etapie regionalnym. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na gruncie pracy na rzecz SKO działającej przy naszej szkole.

Opracowanie: szkolnastrona.pl