05.12.2016 r. – Spotkanie z policją

Jesteś tu: » Strona startowa » 05.12.2016 r. – Spotkanie z policją

05.12.2016 r. – Spotkanie z policją

Dnia 5 grudnia 2016 r. odbyło się spotkanie uczniów klas II - VI z policjantkami w ramach realizacji programu "Jak żyć bezpieczniej w Gminie Sanok".
Podczas spotkania z funkcjonariuszkami policji uczniowie dowiedzieli się jak unikać zagrożeń związanych z wiekiem dorastania oraz jak dbać o własne bezpieczeństwo, kto jest nieletnim, a kto małoletnim, kiedy odpowiadamy za swoje postępowanie, przejawy oraz przykłady demoralizacji, czyny karalne, korzystanie z internetu i portali społecznościowych, użytkowanie telefonów komórkowych, zamieszczanie informacji i pobieranie plików z internetu, kary sądowe.

Ponadto uczniowie zostali uświadomieni o tym, że od 13 roku życia odpowiadają za swoje czyny i ponoszą ich konsekwencje.
Elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej przekazane były podczas wyżej wymienionej prelekcji w sposób dostosowany do przedziału wiekowego odbiorców tak, aby nie stanowiły formy zachęty czy instruktażu. Młodzież została poinformowana o zagrożeniach wynikających z zażywania i rozprowadzania narkotyków, dopalaczy, spożywania alkoholu oraz konsekwencjach zdrowotnych i prawnych takiego postępowania. Policjantki omówiły skuteczne prowadzenie rozmów w sytuacjach, gdy ktoś namawia ich do spróbowania wymienionych wyżej używek. Na zakończenie spotkania uczniowie złożyli serdeczne podziękowanie prowadzącej za ciekawą i interesującą prelekcję, z której wynieśli wiele cennych informacji.

Opracowanie: szkolnastrona.pl