Plan pracy SKO

Jesteś tu: » Strona startowa » SKO » Plan pracy SKO

PLAN PRACY SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

 

1.  Współpraca z bankiem PKO BP w Sanoku.

2.   Przyjmowanie nowych członków.

3.   Udział w akcjach charytatywnych.

4.   Prace na rzecz środowiska lokalnego.

5.   Praca na rzecz środowiska naturalnego.

6.   Współpraca z organizacjami szkolnymi.

7.   Prowadzenie elektronicznej kroniki SKO.

8.   Systematyczne prowadzenie dokumentacji.

9.   Systematyczne oszczędzanie i dokonywanie wpłat na e-konta.

10. Organizacja konkursów, quizów.

11. Udział w konkursie „Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO”.

12. Różne formy propagujące oszczędzanie:

-         pogadanki;

-         rozprowadzanie materiałów reklamowych;

-         prezentacja gazetek szkolnych;

-         prowadzenie zajęć edukacyjnych;

-         dostarczanie do świetlicy szkolnej prasy tematycznej.

13. Podsumowanie konkursów związanych z SKO.

14. Zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów dla najlepiej oszczędzających i laureatów konkursów.

 

DO ZADAŃ OPIEKUNA SKO NALEŻĄ:

 1. Prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie systematycznego oszczędzania.
 2. Przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat oszczędności uczniów naszej szkoły
  i potwierdzanie tych operacji w książeczkach SKO.
 3. Na bieżąco dokonywanie przelewów bankowych zgodnych z wpłatami i wypłatami uczniów z wykorzystaniem e-konta.
 4. Prowadzenie dokumentacji SKO poprzez ewidencjonowanie zebranych oświadczeń, dostarczonych zainteresowanym umów, haseł pierwszego logowania i legitymacji oraz kart przeprowadzanych transakcji.
 5. Pośredniczenie pomiędzy bankiem PKO BP a uczniami w sprawie niezbędnych dokumentów i przekazywanie ich.
 6. Współpraca z pracownikami banku PKO BP oddział 1 w Sanoku  w zakresie działalności SKO.

DRUKI SKO

Po złożeniu oświadczenia uczeń otrzymuje z banku: umowę z bankiem PKO BP zawierającą wszystkie dane ucznia i jego szkoły oraz numerem konta i klienta, zaklejoną kopertę z hasłem pierwszego logowania, a także legitymację SKO.

 

Opiekun SKO prowadzi ewidencję zebranych oświadczeń zawierającą informacje o terminie przekazania zainteresowanym właściwych dokumentów   i karty transakcji.

 

 

W ramach różnych form oszczędzania członkowie SKO są angażowani w:

 • zbiórkę żołędzi na dokarmianie zwierząt leśnych w zimie;
 • zbiórkę nakrętek plastikowych na wózek inwalidzki;
 • zbiórkę etykietek z herbaty Lipton na zakup sprzętu medycznego dla chorych na mukowiscydoze;
 • zbiórkę ostemplowanych znaczków pocztowych, na zakup szczepionek dla dzieci
  w Zambii;
 • zbiórkę zużytych baterii;
 • zbiórkę makulatury

Opracowanie: szkolnastrona.pl