Regulamin SKO

Jesteś tu: » Strona startowa » SKO » Regulamin SKO

REGULAMIN SZKOLNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI

Dowodem przynależności do SKO jest założenie konta, otrzymanie książeczki oszczędnościowej i legitymacji oraz dokonanie pierwszej wpłaty.

Na książeczkę SKO do opiekuna SKO uczeń może wpłacić jednorazowo nie mniej niż1 zł.

Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę SKO do opiekuna SKO w ustalonym dniu tygodnia.

Przyjęcie od ucznia pieniędzy opiekun potwierdza wpisem do książeczki SKO ucznia.

W razie jej zgubienia uczeń bezwzględnie musi zgłosić się do opiekuna SKO, który na podstawie stanu na e-koncie ma obowiązek wystawić nową książeczkę SKO z napisem „DUPLIKAT”.

Stan konta ucznia może być zasilany wpłatami osób trzecich o dowolną kwotę. Można to zrobić przelewem bankowym lub wpłatą w kasie banku.

Wypłaty w oddziale banku może dokonać jedynie rodzic lub prawny opiekun dziecka.

Opiekun SKO ma obowiązek przelać na konto ucznia wpłacone przez niego pieniądze w ciągu 24 godzin od wpłaty.

Wpłat i wypłat z książeczki SKO u opiekuna SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki w ustalonym dniu tygodnia.

Jednorazowo u opiekuna SKO uczeń może podjąć ze swojego konta kwotę od 1 zł.  O zamiarze wypłacenia wszystkich oszczędności lub kwoty powyżej 50 zł należy powiadomić opiekuna SKO z tygodniowym wyprzedzeniem.

Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

UWAGI OGÓLNE

  1. Dyrektor Szkoły ma prawo do kontroli dokumentacji prowadzonej przez opiekuna SKO.
  2. Ewidencja indywidualnych wpłat na rachunki oszczędnościowe powinna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich.
  3. Zapisane formularze druków prowadzonych przez opiekuna SKO należy przechowywać w sposób zabezpieczony. Okres przechowywania tych dokumentów ustala szkoła.
  4. Bank zaopatruje opiekuna SKO w materiały reklamowe.

Opracowanie: szkolnastrona.pl