Konspekt zajęć edukacyjnych - wychowanie fizyczne

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt zajęć edukacyjnych - wychowanie fizyczne

 

  Konspekt lekcji wychowania fizycznego

 

Temat: Rzut piłką lekarską w tył. Sprawdzian mocy

Prowadzący: Grześków Renata

kl: V

1Zadania szczegółowe:

a)      motoryczność : kształtowanie mocy

b)      umiejętności: uczeń umie przyjąć prawidłową postawę podczas rzutu

c)      wiadomości: uczeń zna zasady bezpieczeństwa podczas rzutu

d)      działania wychowawcze: aktywne zaangażowanie w doskonalenie własnej sprawności

e)      zdrowia: wpływ wysiłku fizycznego na organizm

2 Miejsce lekcji: podwórze szkolne

3 Przyrządy / przybory piłki lekarskie małe i duże

4 Czas lekcji: 45’

5 Liczba ćwiczących: 12

6 Metody realizacji zadań ruchowych: naśladowczo ścisła

7 formy prowadzenia zajęć: frontalna, w zespołach

 

Ćwiczenia organizacyjno porządkowe:

- zbiórka, ustawienie w szeregu

- powitanie

- sprawdzenie obecności

- podanie tematu lekcji

 

Ćwiczenia kształtujące:

Rozgrzewka

W marszu: skłony głowy w przód, w tył, krążenia ramion w przód w tył naprzemianstronne, oburącz;

W biegu: trucht na obwodzie koła, krok skrzyżny, krok odstawno-dostawny do środka koła i na zewnątrz;

W miejscu: skłony tułowia w przód, w tył z pogłębieniem, opady tułowia, skrętoskłony, leżenie przewrotne, leżenie przerzutne, skłony głowy do wyprostowanych nóg, 10 przysiadów, 20 brzuszków, 20 pajacyków.

 

Część główna :

1.W parach naprzeciw siebie wyrzuty piłki lekarskiej w siadzie znad głowy do partnera;

2. Ćw. jak wyżej sprzed klatki piersiowej;

3. W leżeniu przodem wznos tułowia w górę, wyrzut piłki lekarskiej do partnera;

4. W klęku na jednej nodze, wyrzut piłki do partnera, sprzed klatki piersiowej;

5 Ćw. jak wyżej zmiana nogi klęczącej;

6 Stojąc wyrzucamy piłkę do partnera spod nóg;

Ustawienie w parach w odległości 4 m. Ćwiczenia wykonujemy małymi piłkami a ostatnie powtórzenie dużymi;

7. Ustawienie w rzędzie. Pojedynczo podchodzimy do linii wyrzutu. Są trzy próby rzutu. Zapisujemy najlepszy wynik.

 

Ćwiczenia organizacyjno porządkowe końcowe:

- zbiórka, ustawienie  w siadzie w półkolu;

- podsumowanie lekcji;

- ocena aktywności uczniów;

- pożegnanie.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl