Konspekt zajęć edukacyjnych - język angielski

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt zajęć edukacyjnych - język angielski

 

Konspekt Lekcji

Data: 29.04.2010; 30.04.2010

Nauczyciel: Magda Bartkowska

Przedmiot: Język angielski

Klasa: IV

Temat: „Supermarket Sam: Just In time” – kolejna seria przygód Sama. / Pets - słuchamy dialogu i rozwiązujemy zadania.

 

Cele lekcji:

Po zajęciach uczeń powinien:

Zapamiętać:

Nowe słownictwo związane ze zwierzętami domowymi.

Rozumieć:

Polecenia w języku angielskim. Tekst ze słuchu.

Umieć:

Samodzielnie wykonywać zadania. Wymienić nazwy zwierząt.

 

Ocenie podlegać będzie:

Kryteria oceniania / wymagania:

Konieczne (2)

Uczeń rozumie wypowiedzi ze słuchu i krótkie kilkuzdaniowe wypowiedzi pisemne, reaguje ustnie w prostych sytuacjach dnia codziennego.

Podstawowe (3)

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych, fonetycznych).

Rozszerzające (4)

Uczeń rozumie bardzo proste i krótkie wypowiedzi ustne, jak i również sam takie formułuje ustnie i pisemnie.

Dopełniające (5)

Uczeń uczestniczy w prostej rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały adekwatnie do sytuacji.

Wykraczające poza program (6)

Uczeń posiada świadomość językową, stosuje strategie komunikacyjne, korzysta ze źródeł informacji w języku obcym.

 

Plan zajęć:

 1. Informuję uczniów, że na dzisiejszej lekcji poznają kolejną serię przygód dziejących się na terenie Supermarketu.
 2. Pytam uczniów o poprzednie wydarzenia w Supermarkecie.
 3. Uczniowie udzielają odpowiedzi.
 4. Kolejnie odtwarzam nagranie.
 5. Kolejnie tłumaczę nowe trudne słówka.
 6. Zadaję kilka pytań dotyczących opowieści.
 7. Uczniowie udzielają odpowiedzi.
 8. Odtwarzam nagranie raz jeszcze.
 9. Kolejnie proszę uczniów o rozwiązanie kilku zadań dotyczących historii.
 10. Uczniowie rozwiązują zadania.
 11. Sprawdzamy odpowiedzi.

 

 

 

 1. Na początku lekcji zwracam uwagę uczniów na obrazek w ich podręcznikach.
 2. Pytam czy znają osoby na zdjęciu.
 3. Uczniowie udzielają odpowiedzi.
 4. Kolejnie odtwarzam nagranie dialogu.
 5. Tłumaczę trudne nowe słówka.
 6. Kolejnie zadaję pytania dotyczące usłyszanego dialogu.
 7. Uczniowie dopowiadają.
 8. Następnie odtwarzam nagranie raz jeszcze prosząc uczniów aby powtarzali każdą sekwencję.
 9. Kolejnie proszę uczniów o przećwiczenie dialogu w grupach.
 10. Proszę o przedstawienie dialogu.
 11. Kolejnie proszę o rozwiązanie dwóch zadań w podręczniku dotyczących dialogu.
 12. Uczniowie rozwiązują zadanie.
 13. Sprawdzamy odpowiedzi.
 14. Zadanie domowe uczniowie rozwiązują w zeszytach ćwiczeń.

Opracowanie: szkolnastrona.pl