Konspekt lekcji wychowawczej

Jesteś tu: » Strona startowa » Publikacje nauczycieli » Konspekt lekcji wychowawczejKonspekt lekcji wychowawczej
przeprowadzonej przez Beatę Cupak
w dniu 11 marca 2010 roku, w klasie VI

TEMAT: Sztuka życia w społeczeństwie, czyli tolerancja dla innych.

CELE OPRACYJNE:


1. OGÓLNE:

- wskazywanie społecznie wartościowych postaw, zachowań
- rozwijanie wrażliwości na problemy tolerancji
- zapoznanie uczniów z ideą i sensem tolerancji
2. SZCZEGÓŁOWE:
Uczeń potrafi:
- rozróżnić postawę tolerancyjną i nietolerancyjną
- absorbować wzorce tolerancji w relacjach interpersonalnych
- poprawnie wyrażać się na forum grupy
- pracować aktywnie w grupie

METODY DYDAKTYCZNE:

- słowna

FORMY:

- praca w grupach
- praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- mini test: „Czy jestem osobą tolerancyjną?”
- instrukcja „Eliminatki”
- mapa skojarzeń
- kartki z definicjami pojęć związanych ze słowem: tolerancja
- zabawa: „Przyjazna ręka”
- arkusze papieru, flamastry
- test; „Termometr tolerancji mojego przyjaciela”


PRZEBIEG ZAJĘĆ:


1. Powitanie - nauczyciel podaje brelok w kształcie serca uczniowi siedzącemu w pierwszej ławce i wypowiada pozytywną wartość kojarzącą mu się z tym symbolem, np.: „dobroć”. Uczniowie po kolei przekazują sobie brelok i wypowiadają „magiczne słowa” ( słowa nie mogą się powtarzać ).


2. Następnie nauczyciel prowokuje sytuację: wskazując jednego ucznia mówi, że nie lubi go dzisiaj, ponieważ ubrał się w koszulkę w paski i w ogóle to co on ma za kolor włosów itp. Uczniowie są zaskoczeni, czekamy na ich reakcje, potem prowadzący pyta: Czy ja zachowałam się w porządku, tolerancyjnie? ( uczniowie wypowiadają swoją opinię, uzasadniają ją ).


3. Przeprowadzenie testu - czy jestem osobą tolerancyjną? ( nauczyciel czyta pytania, uczniowie
na karcie odpowiedzi zaznaczają TAK lub NIE) / Załącznik nr 1/

4. Rozdanie instrukcji:
Z podanych wyrazów, wyeliminować trzeba te, które nie mają związku ze słowem tolerancja.(grupy pracują przez 5 minut, uczniowie wykonują mapę skojarzeniową, po czym prezentują swoje wybory ) / Załącznik nr 2 /

5. Co to właściwie jest ta tolerancja? (uczniowie odczytują przygotowane przez nauczyciela definicje pojęć ) / Załącznik nr 3 /


6. Po zapoznaniu się z pojęciami nauczyciel stawia klasie pytania:

* Co to znaczy być tolerancyjnym?
* Czy zawsze trzeba być tolerancyjnym?
* Jakich zachowań nie należy tolerować i dlaczego? ( wypowiedzi zgłaszających się uczniów )

7. Następnie uczniowie wypełniają test „Przyjaznej ręki” ( każde dziecko na kartce papieru obrysowuje kontur swojej dłoni i podpisuje ją, uczniowie po kolei wpisują jedna pozytywną cechę charakteru – dzięki temu wzmocni to poczucie własnej wartości poszczególnych uczniów ).


8. Podsumowanie – każdy uczeń kończy zdanie: „Dzisiejsza lekcja była…”


9. Praca domowa – ( nieobowiązkowa) - Jakiego mam przyjaciela? ( uczniowie otrzymują test: „Termometr tolerancji mojego przyjaciela”, po podliczeniu punktów za poszczególne odpowiedzi dowiedzą się, jak zachowują się ich koledzy wobec innych osób) / Załącznik nr 4/


ZAŁĄCZNIK NR 1


Mini test: „Czy jestem osobą tolerancyjną?”

Jak uważasz? Odpowiedz TAK lub NIE
1. Murzyni mają wrodzone poczucie rytmu.
2. Małżeństwa powinny dobierać się według zasady podobieństwa rasy, wyznania lub warstwy społecznej.
3. Niskie czoło świadczy o miernej inteligencji.
4. W ramach jednego państwa powinni żyć ludzie jednej narodowości.
5. Za zabójstwo należy karać śmiercią.
6. Blondynki są delikatniejsze od brunetek.
7. Ludzie o niebieskich oczach są bardzo łagodni.
8. Kobiety są mniej inteligentne niż mężczyźni.
9. Chłopi są uparci.
10. Bioenergoterapeuci to szarlatani.
11. Ludzie są źli.
12. Wszyscy Cyganie kradną.
13. Rosjanie to jedna wielka mafia.
14. Niemcy są pedantyczni.
15. Szkoci są skąpi.
16. Wszyscy Polacy nie lubią Niemców.
17. Francuzi to lekkoduchy.
18. Włosi lubią śpiewać i tańczyć.
19. Żebracy to oszuści.
20. Uczniowie nie lubią się uczyć.
Jeżeli uzyskałeś większość odpowiedzi TAK, to jesteś osobą nietolerancyjną, lubisz posługiwać się stereotypami myślowymi - poglądami zasłyszanymi, opartymi na fragmentarycznej wiedzy.

ZAŁĄCZNIK NR 2


Z podanych wyrazów, wyeliminować trzeba te, które nie mają związku ze słowem tolerancja a pozostawić te, które wiążą się z tolerancją
AKCEPTACJA
GNIEW
NIECHĘĆ
OBIEKTYWIZM
POSZANOWANIE
RÓWNOUPRAWNIENIE
WYŚMIEWANIE
ZAWIŚĆ
ZŁOŚĆ
ZROZUMIENIE
NIENAWIŚĆ
WYROZUMIAŁOŚĆ
IRONIA
UZNANIE
SZACUNEK
AROGANCJA
IGNORANCJA
POWAŻANIE


ZAŁĄCZNIK NR 3


TOLERANCJA - wyrozumiałość, pobłażanie dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń: akceptowanie "innego" postępowania, zachowania.

TLEROWAĆ(łac. tolero = znoszę) - być wyrozumiałym dla czyjegoś zachowania, postępowania, choć się je uważa za niewłaściwe;
pobłażać komuś, znosić czyjąś obecność.

TOLERANCJA
(fr. tolerence) - wytrzymałość na "coś".

AKCEPTOWAĆ
-(łac. accepto = przyjmuję) - przyjmować, zgadzać się, uznawać.

AKCEPTACJA - wyrażać zgodę na coś, potwierdzać coś, aprobować.

SZANOWAĆ
- odnosić się do kogoś (czegoś) z szacunkiem, czcią, poważać, cenić.

CZŁOWIEK TOLERANCYJNY - jest wyrozumiały dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje, zachowując swoją indywidualność: w swoich decyzjach
i działaniach uwzględnia i szanuje prawa drugiej osoby.

ZAŁĄCZNIK NR 4


Test; „Termometr tolerancji mojego przyjaciela”


1.Czy zdarza Ci się wypowiadać pod czyimś adresem uwagi krytyczne typu: "ten kujon" (o kimś, kto się dużo uczy), "wieśniara", "wieśniak" (o kimś, kto nie nadąża za modą), "głąb", "matoł" (o kimś, kto ma problemy z nauka), "schizol" (o kimś, kto zachowuje się inaczej niż ty)?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
2.Czy przeszkadza ci towarzystwo ww. osób np. w czasie imprezy, wycieczki, wyjazdu, koleżeńskiego spotkania?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
3.Czy często słuchasz głośno muzyki, nie licząc się z odczuciami pozostałych domowników lub sąsiadów?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
4.Czy zgadzasz się z twierdzeniem "asfalt powinien leżeć na swoim miejscu" (tzn., że nie powinno się tolerować cudzoziemców w naszym kraju)?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
5.Czy denerwują cię osoby, które w towarzystwie maja odmienne zdanie od twojego?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
6.Czy uważasz, że kobiety są głupsze od mężczyzn?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
7.Czy uważasz, że chorzy na AIDS nie powinni mieć kontaktu z resztą społeczeństwa?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
8.Czy uważasz, że ateiści są moralnie gorsi niż chrześcijanie?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
9.Czy denerwuje cię staroświeckość rodziców?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.
10.Czy uważasz, że ludzie ze wsi są głupsi niż z miasta (lub odwrotnie)?
TAK - 2pkt.    CZASAMI - 1pkt.    NIE - 0pkt.

Podlicz punkty i dowiedz się, czy twój przyjaciel ( przyjaciółka) jest tolerancyjny (-a)
0 -6pkt. Jest osobą tolerancyjną, szanuje odmienność innych i ich prawo do własnego zdania. Sam(-a) nie ulega nadmiernie innym, nie stara się przypodobać, wygłaszając popularne poglądy. Czasem zmienia zdanie, ale nie z chęci przypodobania się, lecz w wyniku własnych przemyśleń. Zasługuje na szacunek i podziw. Czasem nie jest mu (jej) łatwo, ale nie zraża się tym.
7 -13pkt. Jest podatny(-a) na wpływy otoczenia, często nie ma własnego zdania, jest niezdecydowany(-a) i zdaje się na opinie innych. W niektórych kwestiach bywa tolerancyjny(-a), ale rzadko jest to efekt jego ( jej ) własnych przemyśleń, bardziej presji środowiska. Jest osobą dość lubianą, ale nie z powodu niezależności lub posiadanego autorytetu, lecz z powodu podporządkowania grupie. Często się boi się, że nie ma racji. Warto aby się starał(-a) bardziej kierować własnym zdaniem, nawet wbrew obiegowym opiniom. Zyska wtedy szacunek we własnych oczach, jak i u innych osób.
14 -20pkt. Jest osobą zdecydowanie nietolerancyjną, skłonną do uprzedzeń, nie słucha zdania innych. Każdy, kto myśli inaczej niż on ( ona ), denerwuje jego ( ją ) i jest jego ( jej ) wrogiem. Z tego powodu często miewa konflikty z innymi. Warto, aby zaczął (-a )rozmawiać z ludźmi mającymi odmienne poglądy, nauczył( -a ) się dyskutować, nie traktował(-a) ich jak wrogów.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl