18.12.2009 r. - Jasełka - podsumowanie projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

Jesteś tu: » Rok szkolny 2009/2010 » 18.12.2009 r. - Jasełka - podsumowanie projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

 

 

   Po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego wiosną 2008 r. przez MEN, nasza szkoła wzięła udział w projekcie dofinansowanym ze środków unijnych „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”.

   Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju uczniów, nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych poprzez praktyczne działania dzieci pod kierunkiem nauczyciela.
   Praca opierała się na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą nauczycieli i rodziców jest zauważenie tych zdolności i ich ciągłe wspieranie i rozwijanie. Zgodnie z ogólną tezą H. Gardnera, każde dziecko ma wiele równie ważnych rodzajów inteligencji, w różnym stopniu rozwinięte. Tworzą  one niepowtarzalny „profil inteligencji”, który podlega zmianom. Wszystkie te  inteligencje wzajemnie ze sobą współpracują, a  każdą z nich można rozwijać („słabsze” inteligencje można rozwijać poprzez „mocniejsze”). Rozwojowi inteligencji sprzyja również właściwie zorganizowane środowisko domowe.

Wykorzystanie w praktyce teorii H. Gardnera zapewnienia uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie: językowej (język ojczysty i obcy), matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej, społecznej (intra- i interpersonalnej). Nauczyciel w ramach projektu realizuje autorskie pomysły na przeprowadzenie zajęć, w których wykorzystuje odpowiednio dobrane środki dydaktyczne, dostarczone przez EFS.

   Równocześnie zorganizowano TRZY OŚRODKI ZAINTERESOWAŃ, gdzie uczniowie mogą korzystać ze wspaniałych środków dydaktycznych. Pierwszy Ośrodek Zainteresowań sprzyja rozwojowi inteligencji językowej. Drugi Ośrodek Zainteresowań wspomaga rozwój inteligencji wizualno-przestrzennej, muzycznej i ruchowej. Trzeci Ośrodek Zainteresowań sprzyja rozwojowi inteligencji matematyczno-logicznej i przyrodniczej. Wszystkie trzy Ośrodki rozwijają inteligencję społeczną. Uczniowie wykorzystując taki model uczenia się, odczuwają radość w zdobywaniu wiadomości i umiejętności, są dociekliwi i otwarci na wiedzę. Wykorzystywane środki dydaktyczne pobudzają aktywność twórczą, umożliwiają wyrażenie słowem czy gestem przeżyć i emocji, kształtują wyobraźnię, wspomagają koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową, oraz samodzielne myślenie. W ramach projektu uczniowie odbywają wiele wycieczek, spotykają ciekawych ludzi czy też uczestniczą w warsztatach rękodzieła.

   W piątek 18.12.2009 r. w naszej szkole odbył się pokaz efektów pracy uczniów biorących udział w realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Uczniowie wykonali piękne ozdoby świąteczne, którymi przystroili choinkę i salę lekcyjną. Po przywitaniu przybyłych gości, czyli Dyrekcji szkoły, nauczycieli, Rodziców, oraz uczniów klasy I i III, dzieci przedstawiły inscenizację pt. „Jasełka polskie”. Sztuka składała się z trzech aktów – „Pasterze”, „W domu Heroda” i „W stajence betlejemskiej”. Inscenizacja była piękna i wzruszająca, uczniowie wystąpili w ślicznych strojach. Przedstawienie zakończyło się wspólnym kolędowaniem i składaniem życzeń połączonych z łamaniem się opłatkiem. Następnie goście zostali poczęstowani pierogami z czerwonym barszczem. Na zakończenie imprezy Dyrektor Małgorzata Wileczek podziękowała dzieciom i wychowawcy p. Władysławie Galant za prezentację sztuki i realizację projektu, oraz Rodzicom – za przygotowanie poczęstunku. Na pamiątkę udziału w projekcie uczniowie otrzymali pacynki – Myszki.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl