21.04.2010 r. - II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

Jesteś tu: » Rok szkolny 2009/2010 » 21.04.2010 r. - II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny

 

 

Dnia 21 kwietnia 2010 r. o godzinie 9:00 w naszej szkole rozpoczął się II Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny przygotowany przez Panią Beatę Cupak i Panią Katarzynę Gąska.

Celem konkursu było:

- propagowanie idei poprawnej pisowni i dbałości o piękno mowy ojczystej;

-doskonalenie umiejętności zastosowania w praktyce poznanych zasad ortograficznych;

- utrwalenie znajomości materiału ortograficznego kl. IV-VI;

- stworzenie możliwości zdrowej rywalizacji i przeżycia sukcesu przez uczniów;

- rozpoznanie i wyłonienie tych uczniów, którzy wykazują szczególne uzdolnienia i zamiłowania ortograficzne;

- zwrócenie uwagi na konieczność dbałości o estetykę wypowiedzi pisemnej.

 

W ramach konkursu uczniowie napisali dyktando i rozwiązali test ortograficzny. W zmaganiach uczestniczyli przedstawiciele pięciu szkół z terenu Gminy Sanok:

Szkoła Podstawowa w Falejówce – Magdalena Indyk i Adam Bartkowski, pod opieką Pani Danuty Petryłki;

Szkoła Podstawowa w Kostarowcach – Justyna Pelczar i Dominika Kucharska, opiekunami były Pani Monika Czeleń i Pani Dorota Rajchel;

Szkoła Podstawowa w Prusieku – Aleksandra Cap i Paulina Myćka, pod opieką Pani Agnieszki Gacek;

Szkoła Podstawowa w Trepczy – Karolina Skubisz i Magdalena Kobrzyńska, pod opieką Pani Joanny Lewickiej;

Szkoła Podstawowa w Pakoszówce – Anna Mąka i Marcin Winnicki, których przygotowywała Pani Beata Cupak.

 

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja wytypowana przez Dyrektora szkoły. Wszyscy uczniowie zaprezentowali bardzo wysoki poziom, zaś laureatami zostali:

I MIEJSCE – Karolina Skubisz, SP w Trepczy

II MIEJSCE – Marcin Winnicki, SP w Pakoszówce

III MIEJSCE – Adam Bartkowski, SP w Felejówce

W obecności całej społeczności szkolnej szkoły Podstawowej w Pakoszówce Pani Dyrektor wręczyła wszystkim uczestnikom dyplomy i nagrody rzeczowe. Fundatorem nagród był Zakład PGNiG S.A. Oddział w Sanoku.

Składamy podziękowania Pani Dyrektor Małgorzacie Wileczek za pozyskanie atrakcyjnych nagród oraz pomoc w pracach organizacyjnych. Dziękujemy również naszemu koledze Panu Janowi Dżoń za wykonanie zaproszeń oraz dyplomów.

Beata Cupak

Katarzyna Gąska

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl