Przebieg uroczystości

Jesteś tu: » Strona startowa » Nadanie imienia szkole » Przebieg uroczystości

 

 

Przebieg uroczystości nadania imienia Ignacego Łukasiewicza Szkole Podstawowej w Pakoszówce

 

W sobotę 2.10.2010 r. odbyła się niezwykle podniosła i ważna uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Pakoszówce imienia Ignacego Łukasiewicza. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. koncelebrowaną przez dziekana Dekanatu Grabownica ks. Adama Drewniaka w towarzystwie ks. Proboszcza Bolesława Koniecznego oraz księży rodaków (absolwentów naszej szkoły): ks. Kazimierza Winnickiego, ks. Waldemara Winnickiego, ks. Macieja Dżugana. Podczas mszy św., na prośbę dyrektora szkoły Pani Małgorzaty Wileczek,   został poświecony sztandar.

Po mszy św. nastąpił przemarsz na dziedziniec szkoły, gdzie przy dźwiękach hymnu narodowego została wciągnięta flaga na maszt, a następnie odsłonięto tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły, a ufundowaną przez pracowników PGNiG
w Sanoku. Odsłonięcia tablicy dokonali: Sławomir Miklicz – Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Antoni Wydro – wicekurator KO w Rzeszowie, Mariusz Szmyd – wójt gminy Sanok, Małgorzata Wileczek – dyrektor szkoły oraz Jan Stasiowski. Po odsłonięciu tablicę poświęcił ks. Adam Drewniak. Przedstawiciel Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego - Pan Tadeusz Kozimor – Prezes SITPNiG Oddzial Sanok przekazał Pani dyrektor Małgorzacie Wileczek ufundowany przez SITPNiG sztandar, następnie
dyrektor szkoły przekazała sztandar  uczniom, którzy złożyli  uroczyste ślubowanie.

Zakończeniem pierwszej części uroczystości było otwarcie boiska sportowego przy SP Pakoszówka. Przecięcia wstęgi dokonali: wicekurator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Radny Sejmiku Wojewódzkiego, Wójt Gminy Sanok, dyrektor szkoły, nauczyciel wychowania fizycznego  oraz przedstawiciel uczniów.

  Przy dźwiękach orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Pakoszówce uczestnicy uroczystości udali się do Wiejskiego Domu Kultury. Tu pani dyrektor oficjalnie powitała przybyłych gości, m.in.:

Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Sławomira Miklicza, Wicekuratora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pana Antoniego Wydro, Wójta Gminy Sanok Pana Mariusza Szmyda, księży, Sekretarza Generalnego SITPNiG Pana Stanisława Szafrana, członków SITPNiG, przedstawicieli Urzędu Gminy w Sanoku, Prezesa ZO ZNP Gminy Sanok Panią Marię Siedlecką, dyrektorów szkół noszących imię Ignacego Łukasiewicza, dyrektorów szkół z terenu  Gminy Sanok, rodziców, nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców wsi.

Część artystyczną rozpoczęli uczniowie klas I – III przepięknym i wzruszającym wykonaniem poloneza przygotowanym pod kierunkiem Władysławy Galant i Renaty Grześków. Starsi uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny zatytułowany „Lekcja historii”  ukazujący osobę Ignacego Łukasiewicza jako wzór godny naśladowania.
W programie przybliżyli historię szkoły oraz rodzinnej wsi. Nad przebiegiem występu czuwały panie Beata Cupak i Elżbieta Dobosz – autorki scenariusza oraz Szymon Kielar, odpowiedzialny za oprawę muzyczną. Oprawę plastyczną uroczystości przygotowali nauczyciele: Danuta Ostrowska-Szafran - wystrój sali, Danuta Froń i Magda Bartkowska - dekoracja holu szkolnego, Edyta Komańska - historia szkoły na fotografiach, Helena Guzy - tablica pamiątkowa gwoździ, Jan Dżoń - folder ,,Pakoszówka".

W podziękowaniu za zaszczycenie swoją obecnością wszyscy goście otrzymali przygotowane kwiaty i folder „Pakoszówka”. Można było obejrzeć też wystawę zdjęć, „Szkoła dawniej, szkoła dziś” ukazującą historię szkoły przedstawioną na fotografiach. Najstarsza fotografia przedstawiała budynek szkoły kryty strzechą  - początek XX wieku. Była to dla wszystkich prawdziwa „Lekcja historii”. Na zakończenie  przybyli goście zostali poproszeni o wbicie do tablicy pamiątkowych  gwoździ.

Nad przebiegiem całej uroczystości czuwała dyrektor szkoły Małgorzata Wileczek, współprowadzącym część oficjalną był Sekretarz Gminy Sanok pan Sebastian Niżnik, dzięki któremu przebiegła ona bardzo sprawnie.

Dzień ten był ważnym wydarzeniem w życiu szkoły i całej społeczności lokalnej. Zostanie on na długo w pamięci nas wszystkich.

 

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl