Część oficjalna - scenariusz

Jesteś tu: » Strona startowa » Nadanie imienia szkole » Część oficjalna - scenariusz

 

 

PROWADZĄCY

 

Serdecznie witamy wszystkich gości przybyłych na uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Pakoszówce i wręczenia sztandaru szkole. Dzień
2 października 2010 roku zapisze się w historii szkoły jako jeden
z najważniejszych. Właśnie dzisiaj nastąpi nadanie szkole  imienia Ignacego Łukasiewicza i przekazanie sztandaru.

 

Proszę wszystkich o powstanie.

Baczność!

 

Poczet do wciągnięcia flagi na maszt. Wystąp.

 

Do hymnu państwowego!

Po hymnie!

 

PROWADZĄCY

 

Proszę o zabranie głosu panią dyrektor

Krótkie powitanie i przemówienie

 

PROWADZĄCY 

 

W tej uroczystej chwili w imieniu Komitetu organizacyjnego prosimy o odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej ten dzień.

Bardzo proszę o dokonanie tego aktu: Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Sławomira Miklicza, Wicekuratora Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie Pana Antoniego Wydro, Wójta Gminy Sanok Pana Mariusza Szmyda, Panią dyrektor Małgorzatę Wileczek, Pana Jana Stasiowskiego.

Ks. dziekana Adama Drewniaka, proszę o poświęcenie tablicy. 

 

Następuje odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy

 

PROWADZĄCY

 

W życiu różnych społeczności bywają takie momenty, które na długo pozostają
w sercach. Taka chwila staje się dziś naszym udziałem. Teraz nastąpi uroczysty moment nadania imienia Szkole Podstawowej w Pakoszówce.

Proszę o odczytanie Uchwały Rady Gminy w Sanoku o nadaniu imienia Szkole Podstawowej w Pakoszówce Wójta Gminy Sanok Pana Mariusza Szmyda.

 

Odczytanie uchwały Rady Gminy i wręczenie dyrektorowi szkoły.

 

PROWADZĄCY

Przed nami kolejny ważny moment naszej uroczystości. Za chwilę sztandar stanie się własnością szkoły.

Proszę fundatorów sztandaru o przekazanie sztandaru, a pana Tadeusza Kozimora
o odczytanie aktu ufundowania sztandaru.

 

PROWADZĄCY

Proszę wszystkich o powstanie.

Poczet sztandarowy do przekazania sztandaru wystąp.

Odczytanie Aktu ufundowania sztandaru przez fundatorów.

 

 

Akt ufundowania sztandaru

dla Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza

w Pakoszówce

*****

Niniejszym aktem uroczystym stanowimy

i przekazujemy ufundowany

przez

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników PGNiG

SZTANDAR

jako symbol najwyższych wartości,

honoru i tradycji, jako zobowiązanie

do godnego wypełniania obowiązków

wobec Ojczyzny i Narodu.

Chlubne tradycje tej szkoły są powodem

do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem

do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.

********

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników PGNiG

 

 

Pakoszówka, dnia 2 października 2010 roku

 

 

 

PROWADZĄCY 

Proszę przedstawicieli fundatorów o przekazanie sztandaru szkoły.

Pani dyrektor zapraszamy.

 

Tadeusz Kozimor:

“Pani Dyrektor przekazuję ten sztandar Szkoły Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza jako symbol najwyższej wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny. Chlubne tradycje tej szkoły są powodem do zasłużonej dumy, ale też zobowiązaniem do patriotycznej postawy i wzorowej nauki.”

 

PROWADZĄCY

Zapraszam Panią Dyrektor

 

Pani Dyrektor Szkoły:

“Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę

zapewnić, ze jest on symbolem systemu wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły.”

 

Teraz nastąpi przekazanie sztandaru uczniom.

 

Poczet sztandarowy Szkoły do przyjęcia sztandaru wystąp!

 

Pani Dyrektor Szkoły:

“Przekazuję sztandar w Wasze ręce. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości.

Nigdy nie rezygnujcie z poznawania samych siebie, doskonalcie się poprzez odkrywanie prawdy i piękna otaczającej Was rzeczywistości”

 

 

Uczeń:

„Przyjmujemy ten sztandar jako symbol tradycji tej szkoły, będziemy go czcić, szanować i nie splamimy jego honoru.”

 

Uczniowie prezentują sztandar.

 

PROWADZĄCY

(w trakcie prezentacji sztandaru)

 

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest czerwony. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe. Godłem jest orzeł biały, w złotej koronie, ze złotymi szponami i dziobem, zwróconym w prawo.  Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wokół orła znajduje się napis: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.

Awers jest koloru zielonego. Na jego tle umieszczono twarz Ignacego Łukasiewicza – patrona szkoły.

Sztandar ma wymiary 95 na 95 cm i obszyty jest złotymi frędzlami, drzewiec
o wysokości 2 metrów 20 centymetrów zakończony jest okuciem z metalowym orłem.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski-Narodu i Ziemi, symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając
o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.

 

PROWADZĄCY

Sztandar po prezentacji.

Proszę o wystąpienie przedstawicieli uczniów do ślubowania

Baczność!

Do ślubowania!

 

 „Ślubujemy”

z palcami prawej dłoni zwróconymi w stronę sztandaru.

 

ŚLUBOWANIE

My, uczniowie Szkoły Podstawowej w Pakoszówce będziemy służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczpospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem–

ŚLUBUJEMY

Dbać o dobre imię szkoły, szanować nauczycieli i wychowawców –

ŚLUBUJEMY

Solidnie wypełniać obowiązki ucznia - ŚLUBUJEMY

Godnie reprezentować swoją szkołę wszystkimi swoimi umiejętnościami–

ŚLUBUJEMY

 

Oddanie hołdu sztandarowi przez ślubujących.

 

PROWADZĄCY 

Po ślubowaniu.

Spocznij!

 

Otwarcie boiska.

 

PROWADZĄCY

Teraz nastąpi otwarcie boiska szkolnego.

Do przecięcia wstęgi prosimy:  Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Pana Sławomira Miklicza, Wicekuratora Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Pana Antoniego Wydro, Wójta gminy Sanok Pana Mariusza Szmyda, dyrektora szkoły – Panią Małgorzatę Wileczek, nauczyciela wychowania fizycznego – Panią Edytę Komańską, przedstawiciela uczniów Janusz Kłodowskiego.

 

 

Przemarsz do Wiejskiego Domu Kultury

 

Oficjalne powitanie i przedstawienie gości przez dyrektora szkoły.

 

Wyprowadzenie sztandarów.

 

PROWADZĄCY 

Proszę Państwa o powstanie.

Baczność !

Poczty sztandarowe po uroczystości wyprowadzić.

(po wyprowadzeniu)

Spocznij!

 

PROWADZĄCY 

Nadszedł moment, aby poprosić o zabranie głosu naszych szanownych gości.

 

- Prosimy o zabranie głosu Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego  Pana Sławomira Miklicza

-Poproszę Pana Antoniego Wydro Wicekuratora KO w Rzeszowie                                                                              
o zabranie głosu

- Proszę o zabranie głosu wójta gminy Sanok Pana Mariusza Szmyda

-Proszę o zabranie głosu  Pana Stanisława Szafrana – sekretarza generalnego SITPNiG

 

Czy ktoś z gości chciałby jeszcze zabrać głos?

( ewentualne przemówienia)

 

PROWADZĄCY

Zapraszamy Państwa do obejrzenia części artystycznej. Rozpoczną uczniowie klas I – III polonezem przygotowanym przez Panią Władysławę Galant i Panią Renatę Grzesków, następnie zostanie przedstawiony montaż słowno - muzyczny pod tytułem „Lekcja historii”. Autorami  scenariusza są nauczyciele pracujący w szkole Pani Beata Cupak i Pani Elżbieta Dobosz, a oprawę muzyczną przygotował Pan Szymon Kielar – kapelmistrz orkiestry dętej przy OSP Pakoszówka.

 Życzymy miłego odbioru i niezapomnianych wrażeń.

(przedstawienie)

 

PROWADZĄCY 

Nasza uroczystość dobiega już końca. Mamy nadzieję, że chwile spędzone z nami na długo zapadną w Państwa sercach.

 

Na zakończenie proszę o zabranie głosu Panią Dyrektor Małgorzatę  Wileczek.

 

„W imieniu całej społeczności szkolnej pragnę jak najserdeczniej podziękować Państwu za uświetnienie tej historycznej uroczystości swoją obecnością. Dziękujemy wszystkim za ciepłe słowa, życzenia i gratulacje. Świadomość

tego, że tak wiele osób i instytucji nas wspiera, słowami, życzliwą aprobatą dla

naszych działań, a często i konkretnymi czynami, jest dla nas inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać swoją pracę.

Szczególnie dziękuję:

…………………

…………………

 

PROWADZĄCY

 

GWOŹDZIE

 

Na pamiątkę dzisiejszej uroczystości zostanie wykonana tablica pamiątkowa. Prosimy o wbicie gwoździ:

 

Członków komitetu organizacyjnego, który został powołany na okoliczność organizacji  dzisiejszej uroczystości:

1.     Tadeusz Kozimor – przewodniczący komitetu, prezes SITPNiG Oddział Sanok, członek ZG

2.     Małgorzata Wileczek – zastępca przewodniczącego

 

Członkowie:

3.     Mariusz Szmyd – Wójt Gminy Sanok

4.     Anna Dżugan – przewodnicząca Rady Rodziców przy SP Pakoszówka

5.     Joanna Kubit – przewodnicząca Rady Szkół im. Ignacego Łukasiewicza

6.     Wiesław Turzański – przewodniczący koła nr 2 w Ustrzykach Dolnych

7.     Mieczysław Kawecki – sekretarz Rady Nadzorczej PGNiG S.A.

8.     Krzysztof Dżugan – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Sanoku

9.     Jan Stasiowski – członek zarządu Metalnaft w Krośnie

   10. Tadeusz Kaczmarski – sołtys wsi Pakoszówka

 

Prosimy o wbicie gwoździ również następujących gości:

Ks. Adam Drewniak

Ks. Bolesław Konieczny

Pani Anna Hałas

Pani Maria Siedlecka

Ks. Mieczysław Rusin – nie mógł przybyć do nas, ale w jego imieniu gwóźdź    wbije ks. Maciej Dżugan

Ks. Kazimierz Winnicki

Ks. Waldemar Winnicki

Ks. Maciej Dżugan

 

 

Pozostałe osoby prosimy o wbijanie gwoździ w dowolnym późniejszym czasie.

Zapraszamy wszystkich gości na wspólny uroczysty obiad, a po obiedzie odbędzie się koncert orkiestry dętej.

Wyłożona jest księga pamiątkowa. Będzie nam miło, jeżeli Państwo złożą w niej pamiątkowe wpisy, za które serdecznie dziękujemy życząc miłego dnia.

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl